Secel

Ajankohtaista

Safel-verkkokoulutusjärjestelmä SFS 6002

29.12.2015

 

 

 

Shipel- sähkötyöturvallisuus ammattimerenkulkijoille on julkaistu.  Lisätietoja  www.shipel.fi

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus uudistui

09.05.2015

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus uudistui

Standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmas painos on julkaistu                 huhtikuussa 2015. Standardi on tärkeä kaikille sähkötöiden tekijöille.


SFS:n ja SESKOn yhdessä 5.5.2015 järjestämään uusitun standardin SFS 6002 julkistamistilaisuuteen osallistui myös Tujukan kouluttajat.


Linkit tilaisuuden alustuksiin:


Standardin uuden painoksen taustat ja alan eurooppalainen standardisointyö
SESKOn komitean SK 78 Sähkötyöturvallisuus puheenjohtaja Martti Tukiainen

Mitä uutta ja miksi uudessa standardissa
SK 78 sihteeri Tapani Nurmi SESKO

Kiitos tilaisuuden järjestäjille!

 

Shipel

20.01.2015

”Laivan sähköjärjestelmää huoltanut sähköinsinööri ilmoitti miehistölle englanniksi, että työ alkaa olla valmis. Miehistön edustaja ymmärsi, että työ oli jo valmis ja kytki sähköt välittömästi päälle….
Jotta ei esimerkin kaltaisia läheltä piti tilanteita sattuisi laivatyössä, on Tujuka Oy :n ja Sähköturvallisuusedistämiskeskus STEK ry:n toimesta käynnistetty  ”Shipel- Sähkötyöturvallisuus ammattimerenkulkijoille” hanke.
Hankkeen tarkoitus on yhtenäistää laivasähkötyön toimintatapoja ja edistää turvalliseksi koettuja sähkötyömenetelmiä.  Lopputuotoksena valmistuu digitaalinen SHIPEL-DVD. Se sisältää eri aluksilla kuvattuja filmiklippejä, animaatioita, kirjallista faktaa ja interaktiivisia kysymyksiä.
Shipel valmistuu vuoden 2015 kesällä molemmilla äidinkielillä. Oppimateriaali toimii itseohjautuvasti tietokoneessa. Loppukokeen voi suorittaa internetin avulla ekoulutus.fi osoitteessa. 
Shipel on tarkoitettu kaikille niille henkilöille, jotka tekevät aluksilla sähköisiä kytkentämuutoksia, korjaavat, huoltavat, asentavat tai tarkastavat alusten sähkölaitteistoja ja laitteita.

Hankeen edistymistä voi seurata : http://www.shipel.fi

Onneksi olkoon Pertti!

11.08.2013

Sähköalan koulutuspalkinto myönnettiin Oy Tujuka Ab:n kouluttajalle Pertti Huhtamäelle pitkästä, lähes 40 vuotta kestäneestä koulutustyöstä.
Näinä vuosina Pertti vaikutti merkittävästi mm. sähkölaitosasentajien ammattitutkintojen järjestämiseen ja niiden kehittämiseen. Ensimmäiset ammattitutkinnot järjestettiinkin hänen johdollaan Laitilassa jo vuonna 1986.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiö myöntämä tunnustus jaettiin Onnisen
nimikkorahastosta 21.11. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n järjestämillä
Sähköurakoitsijapäivillä Hämeenlinnassa.

Lue koko juttu stul:n sivuilta: http://www.stul.fi/Default.aspx?id=44079

Tujuka Oy

Oy Tujuka Ab:n  ydinosaamiseen  kuuluvat sähköturvallisuuden eri osa-alueet: SFS 6002:n mukainen  yleinen sähkötyöturvallisuus-, jännitetyökoulutus ja käyttöönottotarkastusmittaukset.

Työturvallisuuskorttikoulutuksesta meillä on pitkä kouluttajakokemus.  Laajan yhteistyöverkostomme avulla voimme järjestää myös tulityö- ja hätäensiapukoulutuksia.
Myös yleisellä liikennealueella työskenteleville henkilöille tarjoamme asiantuntevaa Tieturva 1- ja Tieturva 2-koulutusta.

Uusien työntekijöiden opastamisen avuksi  olemme kehittäneet  ekoulutus.fi  järjestelmän. Tässä järjestelmässä henkilö opiskelee ajasta ja paikasta riippumatta tietokoneen avulla. Lopuksi hän suorittaa kokeen. Tällöin kysymysten generointi ja tarkastaminen tapahtuu automaattisesti ja sekä kokeen suorittaja, että yrityksen ohjaaja saavat tuloksen raporttina.

Tujuka on perustettu 2003 periaatteille:
YhteistyöVastuullisuusTuloksellisuus

Lue lisää yrityksestämme