Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä:

 • Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä.
 • Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä.
 • ELY-keskusten aluevastaavilta.
 • Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta.
 • Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.

Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin. Edellytyksenä Tieturva 2 -kurssille pääsemiselle on voimassa oleva Tieturva 1 -pätevyys.

Pätevyys ja kortti ovat voimassa 5 vuotta

Tieturva 2 -pätevyyden voi uusia 1-päiväisellä kertauskurssilla. Tieturva 2-pätevyyden uusijoiden on etukäteen kerrattava Tieturva 1 -peruskurssin uusimman oppikirjan tietoja. Kurssille tulijan on myös tutustuttava oppilaan aineistoon ennen kurssia. Voit tulostaa Tieturva 2 -oppikirjan oheisesta linkistä.

Kertauskurssi on suoritettava Tieturvakortissa ilmoitetun viimeisen voimassaolokuukauden kuluessa tai ennen sitä.

 

TIETURVA 2: 1. päivä

08:00

Aamupäivän aiheet   (pääotsakkeet)

 • Tienpitäjän vaatimukset tiellä työskentelylle  
 • Liikenteen ohjausta koskeva lainsäädäntö
 • Työkohteen liikenteen järjestelyjen suunnittelu
11:30 Lounastauko
12:15

Iltapäivän aiheet (pääotsakkeet)

 • Työskentelyä koskeva lainsäädäntö
 • Turvallisuusjohtaminen
 • Työmaan turvallisuussuunnittelu
 • Ryhmätyö työmaan liikenteen ohjauksesta ja turvasuunnittelusta
16:00 Ryhmätyön päättäminen

 

TIETURVA 2: 2. päivä

08:00

Aamupäivän aiheet   (pääotsakkeet)

 • Ihmisen käyttäytyminen liikenteessä
 • Liikenneviraston ja muiden ohjeiden läpikäynti
11:30 Lounastauko
12:15

Iltapäivän aiheet (pääotsakkeet)

 • Liikenneviraston ja muiden ohjeiden läpikäynti jatkuu
 • Kirjallinen loppukuulustelu
 • Kokeen palaute
16:00 Kurssin päättäminen