Jännitetyöt alle 1 kV, eristyksen lävistävät liittimet (AMKA) ja jakokaapit

Huomaa
Koulutettavalla on oltava voimassaoleva, enintään 5 vuotta vanha, yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus.
Harjoitustöitä varten hänellä olisi hyvä olla omat jännitetyövälineet ja työasuste mukana..  

Jännitetyötä pitää yleensä tehdä työryhmässä, johon kuuluu vähintään kaksi jännitetyökoulutuksen saanutta sähköalan ammattihenkilöä, joista yksi on nimetty sähköturvallisuustoimien valvojaksi.
Jännitetyössä on käytettävä hyväksyttyjä ja asianomaiseen jännitetyöhön sopivia työ- ja suojavälineitä.

Esim. AMKA-johdon jännitteettömyyden toteamiseksi ei ole luotettavaa hyväksyttävää menetelmää, joten on turvallisempaa tehdä AMKA-työt jännitetyönä. Jokainen sähkölaitosasentaja joutuu työssään tehtäviin, joissa jännitetöitä koskevien määräysten tunteminen on välttämätöntä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa seuraavat jännitetyöpätevyydet:

  • Standardin SFS 6002 mukainen koulutus
  • AMKAn eristyksen läpäisevät liittimet
  • Jännitetyöjakokaapit

Jännitetyöt alle 1 kV,
eristyksen lävistävät liittimet (AMKA) ja jakokaapit

08:00
  • Aamupäivän aiheet (pääotsakkeet)
  • Päivän avaus
  • Sähkön aiheuttamat vaarat jännitetyössä 
  • Mitä jännitetyö edellyttää perustason jännitetyössä ja vaativassa jännitetyössä
11:30 Lounastauko
12:15

Iltapäivän aiheet (pääotsakkeet)

  • Jännitetyön ohjeet
  • Harjoituksia jännitetyökohteissa
  • Koe ja kokeen palautus
16:00 Kurssin palaute ja päätös

Esimerkki kortin etuosasta:

Takaisin ylös