Jännitetyöt alle 1 kV pienjännitekojeistossa

Huomaa
Koulutettavalla on oltava voimassaoleva, enintään 5 vuotta vanha, yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus.

Koulutettavan olisi hyvä ottaa omat jännitetyövälineet mukaan koulutustilaisuuteen seuraavasti: 1000 V työkalut, kasvosuojus, JT -käsineet, EN 531 –työvaatteet  ja 1 000 V eristeaineiset lisäsuojat.

”Sähköalan työ saa kohdistua suojaamattomiin jännitteisiin osiin, jos sähkölaitteiston jännitteettömäksi erottamisesta aiheutuu suurta haittaa ja työ tehdään siten, ettei aiheudu sähköiskun tai valokaaren vaaraa”

Jännitetyössä on lisäksi noudatettava seuraavaa:

 1. työtä suorittavat sähköturvallisuuslain §73 tarkoitetut henkilöt (= sähköalan ammattilaiset), joilla on siihen erityiskoulutus ja jotka on perehdytetty kyseiseen työmenetelmään;
 2. työtä varten on olemassa riittävät kirjalliset ohjeet;
 3. työssä käytetään siihen tarkoitettuja turvallisiksi todettuja työvälineitä ja varusteita;
 4. työntekijöiden ja muiden turvallisuus työnaikana varmistetaan olosuhteiden vaatimin erityisin turvallisuustoimenpitein; sekä
 5. työ ei lisää räjähdys-, palo- tai muuta vastaavaa vaaraa ”
Jännitetyöt alle 1 kV pienjännitekojeistossa
08:00

Aamupäivän aiheet (pääotsakkeet)

 • Päivän avaus
 • Sähkön aiheuttamat vaarat jännitetyössä 
 • Mitä jännitetyö edellyttää
 
11:30 Lounastauko  
12:15

Iltapäivän aiheet (pääotsakkeet)

 • Perustason ja vaativan jännitetyön ohjeet .
 • Harjoituksia jännitetyöalustoissa
 • Koe ja kokeen palautus
 
16:00 Kurssin palaute ja päätös  

Esimerkki kortin takaosan tekstistä:

Tämän kortin haltija on suorittanut hyväksytysti teollisuuden pienjännitetyökoulutuksen ja hän on koulutuksen aikana harjaantunut tekemään seuraavia jännitetöitä:

 1. liitosten jälkikiristys
 2. johtimien liittäminen riviliittimeen
 3. ohjaus- ja mittauspiirien johdotuksen muutostyöt
 4. kaapelien lisääminen ja poistaminen
 5. yksittäisen kojeen vaihtaminen

Koulutuksessa noudatettiin jännitetyökoulutukselle asetettuja säädöksiä ja standardeja sisältäen teoreettista opetusta 5h ja käytännön harjoittelua 3h.

Takaisin ylös