Käyttöönottotarkastusmittaukset ja pöytäkirjan täyttö

Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus on työnaikaista oman työnsä tarkastamista. Sähköturvallisuuslaki (410/96) edellyttää dokumentoidun käyttöönottotarkastuksen ja varmennustarkastuksen. Pienille sähkölaitteistoille ei varmennustarkastusta edellytetä. Näitä ovat  1-2 asunnon asuinrakennukset ja muut tavanomaiset rakennukset, joiden sähkölaitteiston pääsulake on eninään 35 A. Varmennustarkastus tehdään paritaloa suuremmille asuinrakennuksille, pääsulakkeiltaan yli 35A muille sähkölaitteistoille sekä erikoistiloille kuten lääkintätiloille.

Käyttöönottotarkastusmittaukset ja pöytäkirjan täyttö
08:00

Aamupäivän aiheet (pääotsakkeet)

 • Koulutuksen tavoitteet standardin SFS 6000 mukaan
 • Aistinvarainen tarkastus
 • Jatkuvuusmittaukset
 • Eristysmittaukset
 • Syötön automaattinen poiskytkentä
 • Toiminnan testaus ja vikavirtasuojakytkimen koestus
 • Napaisuus, jännitelujuus,toiminta
 • EMC vaatimukset
 • Pöytäkirjan täyttö
11:30 Lounastauko
12:15

Iltapäivän aiheet (pääotsakkeet)

 • Mittausharjoitukset
 • Pöytäkirjan täyttö
16:00 Kurssin palaute ja päätös

 

Takaisin ylös