Sähkötyöturvallisuus linjanraivaajille ja myrskytuhojen korjaajille

Ennen kuin sähkötyö tai muu työ sähkölaitteistojen läheisyydessä aloitetaan pitää selvittää luotettavasti

 • sähkölaitteiston rakenne
 • arvioida vaaratekijät
 • ryhtyä sähköturvallisuuden kannalta tarvittaviin toimenpiteisiin

Sähköalan työssä on noudatettava vakiintuneita ja turvalliseksi todettuja työmenetelmiä. Jos kuitenkin käytetään poikkeuksellista tai uutta menetelmää, pitää vaaratekijät arvioida ja huomioida erikseen.

Jos laitteistoon  voi kytkeytyä jännite tai muuten esiintyä sähköstä aiheutuvaa vaaraa, on työkohteeseen nimettävä itsenäiseen työhön kykenevän sähköalan ammattihenkilön vaatimukset täyttävä henkilö valvomaan työnaikaista sähköturvallisuutta.

Sähköalan työtä varten on tarvittaessa laadittava työmenetelmäkohtaisia tai työkohtaisia kirjallisia ohjeita. Työssä sovellettavat standardit ja ohjeet on pidettävä työntekijöiden käytettävissä

SFS 6002 mukainen, kohdennettu yleinen sähkötyöturvallisuus

08:00 Aamupäivän aiheet (pääotsakkeet)
 • Päivän avaus
 • Sähkön aiheuttamat vaarat ja sähköstä johtuvat tapaturmat
 • Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 
 • Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016
 
11:30 Lounastauko  
12:15

Iltapäivän aiheet (pääotsakkeet)

Sähkötyöturvallisuus, SFS 6002  3. painos:

 • Liite X
 • Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkastukset
 • Työskentelykäytännöt
 • Liite Z
 • Kunnossapitokäytännöt

Koe ja kokeen palautus

 
16:00 Kurssin palaute ja päätös  

Kortin takaosa :

Takaisin ylös