SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus

Koulutus on tarkoitettu sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Sähköalan töitä tekevien henkilöiden koulutus- ja opastusvastuu kuuluu yleisesti työnantajalle. Sähköalan töiden osalta vastuu kuuluu myös sähkötöiden johtajalle ja käytönjohtajalle. Jotta turvallisuus sähkötöissä toteutuu, on yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus uusittava siten, että koulutusten väli on enintään 5 vuotta.

SFS 6002 mukainen yleinen sähkötyöturvallisuus

08:00

Aamupäivän aiheet (pääotsakkeet)

 • Päivän avaus
 • Sähkön aiheuttamat vaarat ja sähköstä johtuvat tapaturmat
 • Sähkötyöturvallisuuslaki 1135/2016
 • Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä 1435/2016
11:30 Lounastauko
12:15 Iltapäivän aiheet (pääotsakkeet)
Sähkötyöturvallisuus, SFS 6002  3. painos:
 • Liite X
 • Määritelmät
 • Perusperiaatteet
 • Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkastukset
 • Työskentelykäytännöt
 • Liite Z
 • Kunnossapitokäytännöt

Koe ja kokeen palautus

16:00 Kurssin palaute ja päätös

Kortin etuosa:

Takaisin ylös